مقاومت کیسه های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی را مقایسه کنید

0

مقاومت کیسه های نایلونی تهیه شده از بازیافت و کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد اصلی را مقایسه کنید

جواب: کیسه های تهیه شده از مواد اصلی مقاومت بیشتری دارد، بدلیل اینکه از هرچه بیشتر بازیافت کنیم، جنس محصول ضعیف تر می شود.

چرا کیسه های نایلونی تهیه شده از مواد بازیافتی را ضخیم تر درست می کنند؟

جواب:زیرا مواد بازیافتی نسبت به مواد اولیه، مقاومت و استحکام کمتری دارند و ممکن است کیسه های نایلونی پاره شوند. به همین علت آن ها را ضخیم تر تولید می کنند تا به مقاومت مطلوب آن دست یابند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ