معنی اتیل دی کلرارسین چیست؟

0

اتیل دی کلرارسین در دانشنامه آزاد فارسی:

اِتیل دی کلرارسین (ethyldichloroarsine)

گازی سمی. از مارس ۱۹۱۸ در جنگ جهانی اول آلمان ها از آن استفاده کردند. قرارگرفتن در معرض آن برای مدتی کوتاه موجب تحریک و التهاب مجاری تنفسی و شُش ها می شود، اما در مدتی طولانی تر می تواند کشنده باشد. وجود آرسنیک در این ترکیب علاوه بر عوارض ریوی به علت قدرت جذب سریع، منجر به مسموم شدن تمام بدن می شود. قرارگرفتن در معرض آن برای مدتی طولانی پوست را نیز می سوزاند، لذا این گاز سبب بروز صدمات ریوی، مسمومیت، و تاول می شود. این گاز با «اِتر دی کلرمتیل۱» که همان قدر سمی است، ترکیب می شد و در گلوله های توپ برای بمباران ها و پشتیبانی از حملات پیاده نظام به کار می رفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ