جواب صفحه ۹ شیمی یازدهم (با هم بیندیشیم)

0

جدول ص ۹ شیمی یازدهم ، پاسخ صفحه ۹ شیمی یازدهم شیمی (۲) سال تحصیلی: ۱۴۰۲-۱۴۰۳

جواب صفحه ۹ شیمی یازدهم

توضیح و حل سوال های ۴ و  ۵ و  ۶ و ۷ و ۸ با هم بیندیشیم صفحه ی ۹ فصل اول کتاب شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک

گام به گام شیمی یازدهم شیمی یازدهم

جواب جدول صفحه ۹ شیمی یازدهم

۴) با کامل کردن جدول صفحه بعد به یک جمع بندی از یافته‌های خود برسید و عنصرهای مشخص شده در بالا را در سه دسته فلز، نافلز و شبه فلز قرار دهید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید جدول کامل شده را مشاهده کنید:

گام به گام شیمی یازدهم شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۹ شیمی یازدهم

ادامه پاسخ: فلز: سدیم (Na)، آلومینیم (Al)، قلع (Sn)، سرب (Pb)، منیزیم (Mg)
شبه فلز: سیلیسیم (Si)، ژرمانیم (Ge)
نافلز: کربن (C)، گوگرد (S)، کلر (Cl)، فسفر (P)

۵) در گروه ۱۴ از بالا به پایین، خصلت فلزی چه تغییری کرده است؟

پاسخ: از بالا به پایین، با افزایش عدد اتمی، خصلت فلزی افزایش می‌یابد.

۶) روند تغییر خصلت فلزی و نافلزی در دوره سوم جدول را بررسی کنید.

پاسخ: از چپ به راست خاصیت فلزی کم و خاصیت نافلزی بیشتر می‌شود.

پاسخ دیگر: در این دوره از چپ به راست از خصلت فلزی کاسته شده و به خصلت نافلزی افزوده می‌گردد.

۷) پیش‌بینی کنید کدام عنصر در گروه اول جدول دوره‌ای خصلت فلزی بیشتری دارد.

پاسخ: با صرف نظر کردن از فرانسیم که پرتوزا می‌باشد، سزیم دارای بیشترین خاصیت فلزی است.

۸) عبارت زیر را با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، کامل کنید.

پاسخ: در زیر واژه درست را بار رنگ آبی مشخص کرده ایم و واژه نادرست را خط زده ایم.

در هر دوره از جدول دوره‌ای، از چپ به راست از خاصیت (فلزی / نافلزی) کاسته و به خاصیت (نافلزی / فلزی) افزوده می‌شود. در گروه‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ عنصرهای (بالاتر / پایین‌تر) خاصیت نافلزی بیشتری دارند زیرا از بالا به پایین خاصیت (نافلزی / فلزی) زیاد می‌شود.

جواب فعالیت صفحه ۹ شیمی یازدهم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ