انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید

0

انواع یخچال های طبیعی را نام ببرید علوم هفتم

جواب : یخچال ها به طور کلی به دو دسته قطبی و کوهستانی تقسیم می شوند. یخچال های عظیم قطبی در نواحی قطب شمال و جنوب کره زمین قرار دارند و یخچال های کوهستانی در نواحی مرتفع سطح خشکی ها تشکیل می شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ