برای تخلیه مستاجر باید به کجا مراجعه کنم

0

برای تخلیه مستاجر باید به کجا مراجعه کنم

بنابه ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ تمام دعاوی مربوط به تخلیه ملکی که مورد اجاره است به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت، در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ