کارفرما مرا بیمه نمی کند میتوانم شکایت کنم

0

کارفرما مرا بیمه نمی کند میتوانم شکایت کنم

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار و تفسیر آن، کارگر به صورت قانونی این حق دارد تا در صورت عدم پرداخت حق بیمه از کارفرمای خود شکایت کند. بدین منظور می توانید از طریق هیات های تشخیص اداره کار پیگیری‌ کنید. در این فرآیند، حقوقی که به حسابتون واریز میشده یک دلیل مهم برای اثبات رابطه استخدامی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ