اگر در بین وراث شخص دو جنسه باشد، سهم ارث او چطور محاسبه میشود

0

اگر در بین وراث شخص دو جنسه باشد، سهم ارث او چطور محاسبه میشود

به استناد ماده ۹۳۹ قانون مدنی با توجه به شواهد و مدارک پزشکی تمایل فرد به هر جنس بیشتر باشد میزان ارث مطابق با آن تعیین میشود و در صورتی که کاملا خنثی باشد، نیمی از ارث پسر و نیمی از ارث دختر به او تعلق میگیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ