معنی لبون در عربی چیست

0

معنی لبون در عربی چیست

الخفّاش هو الحیوان اللّبون الوحید الّذی یَقدر على الطّیران!

ترجمه : «خفّاش تنها حیوان پستانداری است که قادر به پرواز می‌باشد!»

خفاش، مبتداست

حرف «که» وصفی عبارت ((قادر به پرواز می باشد)) باید بیاید.

در این جمله لبون به معنی پستاندار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ