صفحات و مباحث مهم شیمی دوازدهم برای امتحان

0

صفحات و مباحث مهم شیمی دوازدهم برای امتحان

صفحات مهم متن شیمی دوازدهم ۵،۷،۱۱،۱۵،۱۸،۵۷،۵۹،۷۸،۸۲،۹۷

و صفحات شکل‌های مهم شیمی دوازدهم  ۵،۷،۸،۱۴،۱۵،۱۶،۱۸،۲۴،۲۷،۲۸،۳۳،۳۴،۳۵،۴۰،۴۱،۵۱،۵۵،۵۷،۶۰،۶۱،۷۸،۹۴،۹۸،۹۹،۱۰۰،۱۰۲،۱۱۰،۱۲۳،

فصل ۱ شیمی دوازدهم

سوالات مقایسه ای
اخرین سوال تمرین دوره ای
تمرین دوره ای مقایسه قدرت باز ها
خود را بیازمایید، انداختن فلز منیزیم در دو اسید قوی و ضعیف
استر ۳ عاملی و اسید چرب

فصل ۲ شیمی دوازدهم

برقکافت منیزیم کلرید از آب دریا
برقکافت آب
سلول سوختی متان و هیدروژن
لیتیم

فصل ۳ شیمی دوازدهم

مقایسه ی گرافیت و الماس
گرافن
انتالپی فروپاشی
وانادیوم
نیکل و تیتانیوم
جدول مقایسه تیتانیوم
رنگ ها

فصل ۴ شیمی دوازدهم

ترفتالیک اسید
الکترون مبادله شده در فرایند ترفتالیک اسید
الکترون مبادله شده در تبدیل اتن به اتیلن گلیکول
دی استر
اتیل استات
مبدل دیزلی
مقایسه سوختن هیدروژن و فسفر سفید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ