نکات مهم امتحان علوم و فنون یازدهم

0

نکات مهم امتحان علوم و فنون یازدهم

نکات مهمی که به احتمال زیاد در امتحان نهایی علوم و فنون یازدهم از این بخش ها سوال طرح می شود.

بیشتر سوالات از همین مبحث و صفحات که میگم: حتما اینا رو بخونین

صفحه ۱۴ نثر طبقات ناصری و مرصادالعباد :ساده نثر تاریخ وصاف و تاریخ جهان گشای جوینی: پیچیده

از درس اول علوم و فنون از شاعران حتما آثار مولانا و شمس قیس رازی رو بلد باشین
از نویسندگان ساوجی و عبیدزاکانی و جامی رو حتما بلد باشین
به صورت تستی و جاخالی و کوتاه پاسخ سوال میاد
برای مشخص کردن ارکان تشبیه

حتما مثال های خود ارزیابی رو مطالعه کنین صفحات ۳۲ و ۳۳ ممکنه از خود کتاب بیارن یا نمونه اش

ی شعر یا متن میدن میگن ویژگی های فکری زبان ادبی رو مشخص کنین پس باید سبک عراقی رو در سطح فکری ادبی زبانی رو به خوبی بلد باشین .
بدونین بابرنامه و محاکمه اللغتین از کیه و به چ زبانی

حتما ۶ الی۷ نمره تقطیع شعر میدن

وزن واژه ها رو کامل بلد باشین و تقطیع کردن شعر ‌رو زیاد سخت نمیدن مث مثال‌های کتابه

برای درس ششم مجاز :

کافیه فقط مثال های خود کتاب رو بلد باشین در همین راستا سوال میدن

درس هفتم :

وحشی بافقی
بابافغانی شیرازی
محتشم کاشانی
و بیدل دهلوی رو بلد باشین

حتما از استعاره هر دو نوعش سوال میاد ک تشخیص بدین مکنیه اس یا مصرحه تو شعر میگن مشخص کنین
مثالای کتاب با دقت بخونین حتما

در رابطه با سبک هندی:

بلد باشین در اشعارشان به چه مضامینی توجه داشتن
شعر سبک هندی شعری معنی گراست

صفحه ۸۳ قسمت نثر رو با دقت بخونینن سال قبل ک نهایی بود از این قسمت سوال اومد

صفحه ۸۴ علوم و فنون یازدهم فوق العاده مهم سال قبل هم سوال اومده بود تو نهایی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ