نمونه سوالات علوم و فنون دوازدهم انسانی با جواب

0

سوالات نهایی علوم فنون دوازدهم انسانی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ، سوالات علوم فنون دوازدهم انسانی با جواب ۱۴۰۰ ، سوالات نهایی علوم فنون دوازدهم انسانی ۱۴۰۱ دی ماه

نمونه سوالات علوم و فنون دوازدهم انسانی با جواب

نمونه سوال های علوم وفنون ادبی ۳ رسته علوم انسانی را در سایت ساتین مشاهده می کنید.

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ دی ۱۴۰۲+ پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ شهریور ۱۴۰۲با جواب

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ خرداد ۱۴۰۲+ پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ۳ دی ۱۴۰۱+ پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ شهریور ۱۴۰۱+ پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ خرداد ۱۴۰۱ + پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ دی ۱۴۰۰ + پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ خرداد ۱۴۰۰ + پاسخ

سوالات امتحان نهایی زبان علوم و فنون ادبی ۳ دی ۹۹ + پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ شهریور ۹۹ + پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ خرداد ۹۹ + پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ دی ۹۸ + پاسخ

سوالات امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ شهریور ۹۸ + پاسخ

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی خرداد ۹۸ + پاسخ

امتحان نهایی علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم انسانی دی ۹۷ + پاسخ

 

سوالات امتحان شبه نهایی علوم و فنون دوزادهم

 

نمونه سوال شبه نهایی علوم و فنون کردستان-۱۷ اردیبهشت+پاسخ

نمونه سوال شبه نهایی-علوم وفنون-قزوین-۱۳ اردیبهشت+پاسخ

نمونه سوال شبه نهایی علوم و فنون-استان خراسان شمالی-۱۱ اردیبهشت+پاسخ

نمونه سوال شبه نهایی علوم وفنون۲-کهگیلویه وبویر احمد-۱۱ اردیبهشت+پاسخ

نمونه سوال شبه نهایی-علوم وفنون- تهران-۱۱ اردیبهشت+پاسخ

نمونه سوال شبه نهایی-علوم وفنون۳- مازندران-۱۱اردیبهشت+پاسخ

نمونه سوال امتحانی شبه نهایی علوم وفنون ادبی ۳- استان گیلان- اردیبهشت ۱۴۰۲+ پاسخ

نمونه سؤال امتحان شبه نهایی علوم وفنون۳- استان اردبیل- ۴اردیبهشت۱۴۰۲+پاسخ

نمونه سوال امتحان شبه نهایی علوم وفنون ۳- استان سیستان وبلوچستان ناحیه۱-۴اردیبهشت۱۴۰۲+پاسخ

نمونه سوال امتحان شبه نهایی علوم وفنون۳- استان کرمانشاه صبح-۲۹فروردین۱۴۰۲+پاسخ

نمونه سوال امتحان شبه نهایی علوم وفنون۳- استان کرمانشاه عصر-۲۹فروردین۱۴۰۲+پاسخ

نمونه سوال امتحان شبه نهایی علوم وفنون۳-دبیرستان امام رضا استان لرستان۲۹فروردین۱۴۰۲+پاسخ

نمونه سوال امتحان شبه نهایی علوم وفنون۳-دبیرستان کوثر استان لرستان۲۹فروردین۱۴۰۲+پاسخ

نمونه سوال امتحان شبه نهایی علوم وفنون ادبی۳-دبیرستان شهید بهمنی بندرکنگان بوشهر-۲۸فروردین۱۴۰۲+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون۳ فروردین ۱۴۰۲ – هماهنگ استان مرکزی+ پاسخ

امتحان علوم و فنون شبه نهایی استان قم- فروردین۱۴۰۲+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ـ مدرسه فرزانگان ملایر ـ خرداد ۱۴۰۱+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ـ مدرسه فاطمیه فنوج ـ خرداد ۱۴۰۱+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی – مدرسه شهید بهشتی قائم شهر – خرداد ۱۴۰۱ + پاسخ

نمونه سوالات امتحانی علوم و فنون دوازدهم اردیبهشت۱۴۰۱+پاسخ

نمونه سوال علوم و فنون ۳-فروردین۱۴۰۱-سراسری استان گلستان

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ـ مدرسه ذاکر نمین ـ شهریور ۱۴۰۰+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی – مدرسه ذاکر نمین – خرداد ۱۴۰۰+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی – مدرسه امام رضا (ع) پاکدشت ـ خرداد ۱۴۰۰+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ـ مدرسه الغدیر پاکدشت ـ خرداد ۱۴۰۰+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی – مدرسه امام جعفر صادق پاکدشت خرداد ۱۴۰۰+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ـ مدرسه ذاکر نمین ـ خرداد ۱۴۰۰+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ـ مدرسه شیخ مفید پاکدشت ـ خرداد ۱۴۰۰+ پاسخ

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ـ مدرسه فاطمیه حویق اردیبهشت ۱۴۰۱

نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ـ مدرسه فاطمیه حویق ـ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ