۰۰۶۲ کد کدام کشور است

0

۰۰۶۲ country code

کد تلفن ۰۰۶۲ کدام کشور است

کد کشور +۶۲ / ۰۰۶۲ / ۰۱۱۶۲ : اندونزی

شماره ۰۰۶۲ کد کشور اندونزی در جنوب آسیا است.

کشوری است که در آسیای جنوب شرقی و شمال اقیانوسیه قرار دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ