پاسخنامه امتحان نهایی علوم فنون یازدهم انسانی ۱۴۰۳

0

امتحان نهایی فنون یازدهم انسانی ۱۴۰۳ با جواب ، سوالات علوم فنون یازدهم انسانی کشوری

جواب سوالات امتحان نهایی علوم و فنون یازدهم انسانی ۱۴۰۳

سواﻻت آزمون نهایی درس: علوم و فنون ادبی ٢

رشته: ادبیات و علوم انسانی/علوم و معارف اسلامی دوره دوم متوسطه – یازدهم

ساعت شروع :٧:٣٠ صبح

تعداد صفحه: ۵

مدت آزمون : ١٠٠دقیقه

تاریخ آزمون: ١۴٠٣/٣/٧

دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور خرداد ١۴٠٣

سوالات علوم و فنون ادبی ۲ رشته انسانی خرداد ۱۴۰۳

دانلود سوالات علوم و فنون ادبی ۲ رشته علوم انسانی و معارف اسلامی با پاسخنامه رسمی pdf

پاسخنامه رسمی امتحان نهایی علوم و فنون یازدهم انسانی

دانلود سوالات علوم و فنون ادبی ۲ رشته علوم انسانی و معارف اسلامی با پاسخنامه رسمی pdf

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ