توصیه های مهم برای امتحان نهایی شیمی دوازدهم ۱۴۰۳

0

توصیه های مهم برای امتحان نهایی شیمی دوازدهم خرداد ۱۴۰۳

نکات خیلی مهم در باب امتحان شیمی دوازدهم نوبت دوم خرداد ۱۴۰۳

احتمالا سطح کلی امتحان شیمی متوسط و بخش چالشی و گنگ آن حدود دو نمره باشد. برای آمادگی بیشتر پیشنهاد میکنم:

حفظیات، تمارین، مفاهیم، آزمایشهای کتاب را حتما چند بار مرور کنید. طراحان نشان دادند که ممکن است به بخشهایی از کتاب توجه کنند که بکر مانده و تاکنون از آن سوالی طرح نشده است.

سطح مسائل امتحانات نهایی معمولا بالا نیست صرفا باید در نوشتن کلیه روابط، فرمولها، راه‌حل و حتی بدیهیات! دقت کنید.

پرتگاه خطرناک: صورت برخی سوالات ممکن است گنگ باشد بطوری که مشخص نیست طراح دقیقا از شما چه چیزی می‌خواهد؟ شما پاسخ را می‌دانید ولی منظور طراح را نه! در این موارد بطور کامل هر چیزی به مطلب مرتبط است را بنویسید حتی بدیهیات.

پیچ خطرناک!: در حل مسائل حتما واحدهای هر پارامتر را بنویسید و حل خود را یکبار دیگر چک کنید.

از خودتان چندبار امتحان بگیرید و مثل مصححی باشید که بر خود نمی پسندید! سخت‌گیرانه چک کنید تا دستتان بیاید کجا ممکن است نمره از دست دهید.

احتمالا برخی سوالات مبهم و چند جوابی باشند آنها را پیدا کنید و تمام مطالبی که به آن مربوط هستند را حتما بنویسید.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ