بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی ۱۴۰۳

0

بارم بندی شیمی دوازدهم نهایی ۱۴۰۳

بارم بندی امتحان نهایی شیمی دوازدهم تجربی خرداد، شهریور، دی (نوبت اول و دوم) به صورت زیر می باشد.

فصل اول : ۶/۵ نمره
فصل دوم : ۵ نمره
فصل سوم : ۴ نمره
فصل چهارم : ۴/۵ نمره

بارم بندی شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی خرداد ۱۴۰۳

فصل نوبت اول نوبت پایانینهایی خرداد،شهریور و دی
اول (مولکولها در خدمت تندرستی) ۱۱/۵ ۶/۵
دوم آسایش و رفاه در سایه الکتروشیمی ۸/۵ ۵
سوم (شیمی جلوه ای از هنر،زیبایی و ماندگاری) ۴
چهارم (شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر) ۴/۵
جمع ۲۰ ۲۰
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ