راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد

0

جواب راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد

راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد هدیه هفتم

پاسخ : فرمودند که کسی اگر زبانش راستگو باشد اعمالش هم نیز پاک خواهد بود = (می توانیم بگیم دلیلش این است که چون آن فرد راستگو هستش.)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ