دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید

0

۲ راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید

جواب دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید کلاس هفتم

هر گاه  تصمیم گرفتی کاری کنی اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیاندیش اگر دیدی نتیجه ی خوبی دارد به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است از آن صرف نظر کن

برای مقابله با شتاب زدگی می بایست در برنامه ریزی روزانه خود زمان اضافی برای انجام دادن کارها در نظر بگیرید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ