بارم بندی امتحان نهایی زبان دوازدهم ریاضی ۱۴۰۳

0

بارم بندی امتحان نهایی زبان دوازدهم ریاضی خرداد ۱۴۰۳

بارم بندی زبان دوازدهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
بودجه بندی زبان دوازدهم خرداد ماه
بارم بندی زبان دوازدهم ریاضی نهایی

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم ریاضی از ۴۰ نمره که در نهایت تقسیم بر ۲ خواهد شد:

شامل ۵ بخش و بیش از ۶۰ مورد سوال که معمولا در ۵ صفحه است، به ترتیب زیر:

بخش شنیداری:

⬅️ ۹ نمره
معمولا نصف نمره از فایل های صوتی کتاب

بخش واژگان:

⬅️۶ نمره

بخش گرامر:

⬅️ ۷ نمره

بخش ریدینگ:

⬅️ ۱۰ نمره

بخش رایتینگ:

⬅️ ۸ نمره

ساختار امتحان نهایی ‌زبان انگلیسی دوازدهم :

آزمون پایانی (کتبی) در ۵ بخش و به صورت ۴۰ نمره ای برگزار می شود.

۱⃣مهارت گوش دادن (Listening) ۹ نمره

بخش گوش دادن به صورت مکتوب و با پخش فایل صوتی برگزار می شود.

در امتحان نوبت دوم پایه های دهم تا دوازدهم بخش گوش دادن آزمون باید به صورت سراسری و در همان روز آزمون نهایی و در ابتدای آن برگزار گردد.

۴ نمره از دو متن شنیداری منتخب از کتاب درسی و ۵ نمره از متون شنیداری خارج از کتاب باشد.

متنهای شنیداری خارج از کتاب باید در سطح کتاب درسی بوده و همسو با موضوعات کتاب درسی باشد.

۲⃣ مهارت خواندن (Reading) ۱۰ نمره

۴ نمره از متون کتاب درسی و ۶ نمره از متون خارج از کتاب درسی در سطح کتاب درسی و هماهنگ و همسو با موضوعات کتاب درسی باشد.

۳⃣مهارت نوشتن (Writing)  ۸ نمره
۴⃣ واژگان ۶ نمره آزمون پایانی (کتبی)
۵⃣دستور زبان (Grammar) ۷ نمره

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ