بارم بندی امتحان نهایی زبان دوازدهم تجربی ۱۴۰۳

0

بارم بندی امتحان نهایی زبان دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۳

بارم بندی زبان دوازدهم ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳
بودجه بندی زبان دوازدهم خرداد ماه
بارم بندی زبان دوازدهم تجربی نهایی

بارم بندی امتحان نهایی زبان انگلیسی پایه دوازدهم تجربی از ۴۰ نمره که در نهایت تقسیم بر ۲ خواهد شد:

شامل ۵ بخش و بیش از ۶۰ مورد سوال که معمولا در ۵ صفحه است، به ترتیب زیر:

بخش شنیداری:

۹ نمره
معمولا نصف نمره از فایل های صوتی کتاب

بخش واژگان:

۶ نمره

بخش گرامر:

۷ نمره

بخش ریدینگ:

۱۰ نمره

بخش رایتینگ:

۸ نمره

ساختار امتحان نهایی ‌زبان انگلیسی دوازدهم تجربی :

آزمون پایانی (کتبی) در ۵ بخش و به صورت ۴۰ نمره ای برگزار می شود.

۱ – مهارت گوش دادن (Listening) ۹ نمره

بخش گوش دادن به صورت مکتوب و با پخش فایل صوتی برگزار می شود.

در امتحان نوبت دوم پایه های دهم تا دوازدهم بخش گوش دادن آزمون باید به صورت سراسری و در همان روز آزمون نهایی و در ابتدای آن برگزار گردد.

۴ نمره از دو متن شنیداری منتخب از کتاب درسی و ۵ نمره از متون شنیداری خارج از کتاب باشد.

متنهای شنیداری خارج از کتاب باید در سطح کتاب درسی بوده و همسو با موضوعات کتاب درسی باشد.

۲ – مهارت خواندن (Reading) ۱۰ نمره

۴ نمره از متون کتاب درسی و ۶ نمره از متون خارج از کتاب درسی در سطح کتاب درسی و هماهنگ و همسو با موضوعات کتاب درسی باشد.

۳ – مهارت نوشتن (Writing)  ۸ نمره
۴ – واژگان ۶ نمره آزمون پایانی (کتبی)
۵ – دستور زبان (Grammar) ۷ نمره

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ