متن لیسنینگ زبان دهم درس دوم + فایل صوتی

0

فایل صوتی لیسنینگ زبان دهم درس دوم

متن لیسنینگ زبان دهم درس دوم Wonders of Creation

کتاب گویای درس دوم زبان انگلیسی دهم شامل فایل صوتی با عنوان بخش شنیداری یا لیسنینگ مخصوص هر قسمت است که می تواند برای افزایش سطح یادگیری زبان دهم مناسب باشد.

فایل صوتی زبان دهم درس دوم بخش listening and speaking

مواردی که کاربران برای این قسمت جستجو می کنند :

 • لیسنینگ صفحه ۵۹ زبان دهم

 • فایل صوتی صفحه ۵۹ زبان دهم

A. You may use adjectives to describe something and ask about the details

such as the quality size age and color
How was the movie?
It was very interesting I am going to watch it again.
Was it an old film?
Yeah, actually it was black and white.

 • فیلم چطور بود؟
 • خیلی جالب بود قراره دوباره ببینمش
 • آیا یک فیلم قدیمی بود؟
 • بله، اگه راستشو بخوای سیاه و سفید بود.
متن لیسنینگ زبان دهم فایل صوتی زبان دهم
متن لیسنینگ و سپیکینگ درس ۲ زبان دهم

Conversation 1
?A: I bought a dress for my mother’s birthday

B: Good. What color was it
.A: It was red. It was really beautiful
?B: Was it expensive
.A: No, it was not
?B: Did she like it
.A: Yeah, she got very happy when she saw it

 • من یک لباس برای تولد مادرم خریدم
 • خوب. چه رنگی بود؟
 • قرمز بود. واقعا زیبا بود.
 • آیا گران قیمت بود؟
 • نه، اینطور نبود.
 • آیا مادرت دوستش داشت؟
 • بله، او خیلی خوشحال شد وقتی که آن را دید.

Conversation 2
?A: Do you cook
?B: Yes, sometimes. I like cooking healthy food.

A: Is it difficult to cook
.B: No, actually it is very easy
?A: Who helps you when you cook
.B: My mother and my younger sister
.A: How interesting! Can you tell me how to cook? A: Yes, of course

آیا غذا هم می پزی؟

بله بعضی وقت ها. من دوست دارم که غذای سالم بپزم.

آیا سخته پختنش؟

نه اگه راستشو بخوای خیلی آسونه.

چه کسی وقتی آشپزی می کنی به تو کمک می کند؟

مادرم و خواهر کوچکترم.

چه جالب. می تونی بهم بگی که چطور آشپزی کنم؟

بله حتما.

متن لیسنینگ زبان دهم فایل صوتی زبان دهم
متن listening and speaking درس ۲ زبان دهم

دانلود فایل صوتی این بخش

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ