نکات مهم امتحان نهایی جامعه شناسی دهم انسانی

0

نکات مهم امتحان نهایی جامعه دهم انسانی

برای موفقیت در امتحان نهایی جامعه شناسی دهم رشته انسانی که در تار روز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ برگزار می شود، نکات مهم زیر را در نظر داشته باشید.

امتحان جامعه شناسی دهم؛ ۳ صفحه پاسخ برگ دارد، کلی موارد جزئی (الف ب ج د…) داره

درس اول :

ویژگی های کنش  آثار و پیامد های کنش گندم از گندم بروید جو ز جو (پیامد غیرارادی کنش)
پسر نوح با بدان بنشست و خاندان نبوتش گم شد (پیامد غیر ارادی کنش)

درس دوم:

کنش اجتماعی توجه داشته باشین کنش اجتماعی همیشه ام در حضور بقیه انجام نمیشه مثل مثالی ک آورده بود تو کتاب رعایت قوانین راهنمایی رانندگی
کنش اجتماعی خرد ترین پدیده اجتماعی است
توضیح هنجار و ارزش‌های اجتماعی رو بلد باشین همراه با مثال
اگر کنش اجتماعی نباشد هیچ هنجاری ام شکل نمیگیره
ارزش ها و هنجارها از طریق کنش اجتماعی صورت میگیرن و دوتا پدیده جامعه پذیری و کنترل اجتماعی رو ضروری میسازن

درس سوم :

فرهنگ از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگ منتقل نمیشه
عضویت اعضای بدن در بدن موجود زنده و نظمش تکوینی یعنی بر اساس آگاهی و اراده اعضا ایجاد نمیشه ولی عضویت در جهان اجتماعی و نامش اعتباری یعنی با آگاهی و ارداه انسان به وجود میاد.

درس چهارم:

لایه های عمیق و سطحی جهان اجتماعی صفحه ۳۰ خیلی مهمه حتما بخونین تعریف نهاد اجتماعی به همراه مثال

درس پنجم :

حتما حتما جوامع طولی و عرضی رو بخونین مفهمومی همیشه از این قسمت سوال میاد به همراه مثال یا ممکنه مثال بدن بگن چ نوع جامعه ای

درس ششم:

صفحه ۴۷ مهمه حتما کل صفحه رو مطالعه کنین ویژگی های جهان متجدد بلد باشین

درس هفتم :

آرمان اجتماعی
صفحه و ۵۴ و ۵۶ و ۵۷ رو مطالعه کنین خیلی مهمه

درس هشتم خیلی مهم

درس نهم :

جامعه پذیری و کنترل اجتماعی
صفحه ۷۹ فوق العاده مهم
کژروی اجتماعی

از درس ۱۰ به بعد رو به شکل بیشتر به شکل مفهمومی مطالعه بفرمایین

جامعه شناسی درسیه ک خیلی راحت میتونن سوالی ساده رو به شکل مفهومی طرح کنن و سخت بشه پس سعی کنین با مثال مطالب یاد بگیرین و مفهمومی بخونین اینجوری به راحتی هرساله رو بعد مطالعه کتاب درسیتون میتونین جواب بدین !

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ