همگام با زندگی پویای ، پویا ایرجی / جوان معلول که تمام قد در برابر مشکلات ایستاده است + عکس

0

متولد ۱۳۶۴ و فوق دیپلم گرافیک در شهر اراک است. پویا ایرجی که دچار معلولیت انحراف ستون فقرات و ضعف عضلانی است، از ١٠ سال پیش در چاپخانه پدرش کار می‌کند. در زندگی شخصی بسیار فعال است. زندگی آرامی دارد.

قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک

به نگارش مقاله و شنیدن موسیقی علاقه دارد و امیدوار است بتواند موسسه‌ای ایجاد کند تا به اشتغال خود و سایر معلولین کمک کند.

 مشکلات بدنی، نداشتن حقوق و مزایا، حمایت نشدن از سوی سازمان بهزیستی و دیگر سازمان‌های مربوطه وی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. اجرایی نشدن قانون حمایت از معلولین، عدم مناسب سازی سازمان‌ها و معابر عمومی، نداشتن رمپ مناسب و پل عابر پیاده مخصوص، دغدغه‌های جامعه معلولان کشور است. ناآگاهی جامعه در طرز رفتار با معلولان نیز از مهم‌ترین مشکلات پویا و سایر کسانی چون اوست. او سلامتی و شرایط اقتصادی مناسب را از جمله مهم‌ترین آرزوهای خود ذکر می‌کند.

قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
قدرتمندترین مرد بیوگرافی پویا ایرجی اخبار جالب اخبار اراک
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ