مزرعه اجساد برهنه در آمریکا + (عکس ۱۸+)

0

در نزدیکی سان مارکوس در ایالت تکزاس آمریکا زمینی به مساحت ۱۶ هکتار قرار گرفته که داخل آن بیشتر از ۵۰ جسد و جنازه بصورت برهنه و لخت در حال پوسیدن هستند.

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب
این زمین ها که به مزارع فریمن معروفند در واقع نه جای جنگ و کشت و کشتار است و نه محلی برای مجازات و شکنجه بلکه این منطقه متعلق است به مرکز انسان شناسی پزشکی قانونی در دانشگاه ایالتی تگزاس. در این منطقه عجیب از دنیا محققان ودانشمندان بر روی اجساد در حال پوسیدن تحقیقات انجام میدهند و مراحل مختلفتجزیه و پوسیدن بدن انسان در طبیعت را تشریح میکنند.
در سراسر دنیا تنها ۵ مرکز مثلاین وجود دارد که به مزارع اجساد انسان مشهورند. اجسادی که در این مزارع رها میشوند در واقع بصورت داوطلبانه به این مرکز در جهت پیشرفت علم و دانش بشر اهدا میگردد. اطلاعات دریافتی از اجساد در حال پوسیدن بسیار به تحقیقاتقضایی در مورد کشتار ها و جنایت ها کمک میکند.

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب

زن آمریکایی دختر آمریکایی اخبار جالب

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ