“شپلی” و کاهش زیان در دوره ۶ ماهه

0
شرکت پلی اکریل ایران با سرمایه ای معادل ۴۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اطلاعات و صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۲ را با اعلام زیان ۲۳۶ ریالی برای هر سهم منتشر نموده است.

این شرکت در دوره ۶ ماهه مورد بررسی در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل از افزایش ۷ درصدی فروش، ۸ درصدی بهای تمام شده، کاهش یک درصدی سود ناخالص، ۲۴ درصدی زیان عملیاتی و ۱۳ درصدی زیان خالص هر سهم برخوردار بوده است.

گفتنی است طبق اطلاعات ارسالی از “شپلی” در خصوص درآمد سرمایه گذاری شناسایی شده شرکت الیاف زاینده رود به استحضار می رسد، درآمد مذکور در ارتباط با عملکرد سال مالی گذشته (۹۱-۹۰) آن شرکت بوده که در سال مالی جاری ثبت گردیده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ