عکس سلفی‌ ناصرالدین‌شاه‌ با‌ همسرانش

0

دقت بیشتری که به تصاویر قدیمی می‌شود این موضوع را بیان می‌دارد که شیوه‌ی عکاسی سلفی پیش تر از این‌ها صورت گرفته‌است!

همسر ناصرالدین شاه زیباترین همسر شاه زنان ناصرالدین شاه حرمسرا ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ