ابتکار یک کرمانی در استفاده از پراید + عکس

0

تصویر زیر، یک پراید را که در حال حمل یک در آهنی بزرگ است، در کمربندی کرمان نشان می‌دهد.

عکس پراید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ