استخدام در برنامه توسعه سازمان ملل متحد

0

دعوت به همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد

از کلیه اشخاص حقیقی فعال و با تجربه در امور ارزیابی

هزینه های ملی بیماری ایدز

(National Aids Spending Assessment)

در سراسر کشور دعوت به همکاری می نماید.

لذا افراد علاقمند با مراجعه به سایت اینترنتی http://www.undp.org.ir/procurement.aspx

شرح دقیق مناقصه را مطالعه و متعاقبا پیشنهاد فنی و مالی را طیبق دستور العمل به این سازمان  ارسال نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ