۲ ازدواج ، ۲ همسر معتاد، و عاقبتش: باران در چادر + عکس

0

خانم «د » با دختر نه ماه اش به نام باران و دو فرزند پسر ،چند ماهیست که در چادر زندگی میکند. وی تا بحال به علت اعتیاد همسران دو ازدواج ناموفق داشته است . در حال حاظر با کمک اهالی محل در یک چادر بسر میبرد.

حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج

حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
حوادث شیراز ازدواج با معتاد اخبار شیراز اخبار ازدواج
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ