خلاصه اطلاعات نمادهای (لخانه ، حتاید،سامان،فسلیر،تفیرو) مرداد ۹۲

0

تعدیل منفی تحلیل بورس امروز اخبار بورس امروز

*تفیرو: هیئت مدیره در نظر دارد تقسیم ۴۰ درصد از سود خالص را به مجمع عمومی عادی پیشنهاد نماید.

نمابورس

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ