عکس های دیده نشده از دوران انقلاب و تسخیر سفارت اسرائیل

0
زمان: ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، مکان: تهران، خیابان کاخ سابق، سفارت اسرائیل… تنها چند ساعت از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که انقلابیون سفارت اسرائیل را تسخیر کردند و با نصب پلاکاردی که روی آن نوشته شده بود سفارت فلسطین، ساختمان سفارت را به مردم فلسطین هدیه کردند. سفارتی که تا پیش از سال ۴۷ خانه قوام السلطنه بود و بعد از آن، مقر اسرائیلی ها در ایران.
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
چند روزی از تسخیر سفارت اسرائیل در ایران می گذشت و یوسف هارملین سفیر اسرائیل که همراه با ۳۳ اسرائیلی دیگر هنوز در مخفی‌گاه خود در ایران باقی مانده بود از ژنرال سگف وابسته نظامی اسرائیل خواست با ارتشبد قره‌باغی رئیس ستاد ارتش و سرتیپ پرورش معاون اطلاعات نظامی تماس بگیرد و ترتیب محافظت از چند اسرائیلی را که هنوز در ایران باقی مانده بودند بدهد. افسران اما اعلام کردند امکان هیچ اقدامی ندارند.
دو روز بعد از پیروزی انقلاب، یعنی در ۲۴بهمن ۵۷ مهندس بازرگان، سرلشکر قرنی را به ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب کرد. سگف در تماسی تلفنی از رئیس دفتر قرنی خواست تا ملاقاتی با قرنی داشته باشد اما به جای پاسخ مساعد، سکوتی طولانی شنید و بعد از آن تنها یک جمله: «بهتر است هر چه زودتر از ایران خارج شوید.»
این بار هارلودبراون، وزیر دفاع آمریکا که برای ارزیابی اهمیت سقوط شاه و پیروزی انقلاب ایران به خاورمیانه آمده بود و در بیت‌المقدس حضور داشت، واسطه شد تا اسرائیلی ها همراه با اتباع آمریکا در ۲۹ بهمن از ایران خارج شوند. اسرائیلی ها با هواپیمای مسافربری پان آمریکن به فرانکفورت و از آنجا به اسرائیل رفتند و روز بعد، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۷، دولت موقت در اولین موضع گیری رسمی خود اطلاعیه‌ای منتشر و دستور اخراج ۳۲ کارمند اسرائیلی شعبه هواپیمایی ال عال در ایران را هم صادر کرد و خواستار قطع کامل روابط ایران و اسرائیل شد.
تصاویر زیر توسط موسسه نور قدس از آرشیو روزنامه اطلاعات استخراج و منتشر شده است.
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
عکس انقلاب عکس 22 بهمن سفیر اسرائیل سفارت فلسطین سفارت اسرائیل
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ