“خکاوه” امسال سود ده خواهد شد

0

شرکت ۲۱۰ میلیارد تومانی سایپا دیزل برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه مبلغ ۱۶ ریال سود خالص پیش بینی کرده و این در حالیست که دوره مورد بررسی با تحقق زیان ۲۲۲ ریالی به پایان رسیده است.

“خکاوه” که موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده ۲۲ آبان ۹۱، سرمایه شرکت را از مبلغ ۶۰ میلبارد تومان ریال به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران ( معادل ۲۵۰ درصد ) افزایش داده بر اساس اطلاعات مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱ اسفند ۹۱ زیان انباشته ای بالغ بر ۱۶۶ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد ، لذا شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.
این شرکت که برای تامین مواد اولیه ۹۷ درصدی در دوره ۳ ماهه مورد بررسی نرخ یورو را ۳۲۰۰ تومان در نظر گرفته سال مالی گذشته را با زیان بیش از ۲۶ تومانی به پایان رسانده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ