محل زندگی جلاد داعش در انگلیس + عکس

0

به دنبال افشای نام یکی از جلادان داعش، رسانه های انگلیسی سراغ محل زندگی این جلاد در لندن رفتند.

عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
محمد اموازی، نام یکی از جلادان داعش است که توسط واشنگتن پست افشا شده که اقدام به سر بریدن چند گروگان کرده است.
تصاویر زیر مربوط به محل بزرگ شدن و زندگی وی در شرق لندن است که با خانواده اش زندگی می کرده است.
تصاویر مشخص می کند که این اعضای اروپایی داعش از زندگی و معیشت نسبتا مناسبی برخوردار بوده اند حال چه علتی باعث گرایش آنان به داعش شده در حال بررسی است.
تصاویر از رویترز است.
نمایی از محمد اموازی
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
پلیس محلی در اطراف منزل وی در لندن برای ممانعت از ایجاد مزاحمت خبرنکاران برای خانواده وی
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
نمایی از این جلاد پیش از سر بریدن استیون سوتلوف، گروگان آمریکایی
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
پارک اطراف منزل وی که در آن بازی می کرده است
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
ساختمان پشتی دانشگاه وست مینیستر که این جلاد در رشته کامپیوتر در آن تحصیل کرده است
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
پارک محل زندگی وی
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
پارک محل زندگی وی
عکس داعش جنایات داعش جنایات انگلیس جلاد داعش اخبار داعش
نمایی از دانشگاه وی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ