تعدیل مثبت داروسازی اکسیر و گروه بهمن

0

شرکت داروسازی اکسیر با سرمایه به مبلغ ۱۵۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۲۰۵۰ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۴۶۹ درصدی پیش بینی کرده است که دلایل اصلی آن افزایش ۴۱ درصد فروش و۴۰ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد.

شرکت گروه بهمن با سرمایه به مبلغ ۵۰۷۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۳۱۶ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۲ درصدی پیش بینی کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ