تعدیل مثبت بیمه دی ، لبوتان و لیزینگ خودرو غدیر

0

شرکت بیمه دیودی” با سرمایه به مبلغ ۲۵۰۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۳۵۵ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۴۵ درصدی پیش بینی کرده است.

شرکت صنعتی بوتان با سرمایه به مبلغ ۷۰۱میلیارد و۴۵۲ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۹۲ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با افزایش ۱ درصدی پیش بینی کرده است.

شرکت لیزینگ خودرو غدیر با سرمایه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۵۲۱ ریال برآورد نموده است.

به گزارش خبرنگار بورس نیوز، “ولغدر” سود هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی با تعدیل مثبت ۲۱ درصدی برآورد نموده است که دلیل اصلی آن انتقال مبلغ ۳۵ میلیارد ریال مربوط به خسارت تاخیر در تحویل خرید ۵٫۰۰۰ دستگاه از شرکت ایران خودرو از درآمد های متفرقه سال مالی ۹۳ به درآمد های متفرقه سال مالی ۹۴ می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ