تعدیل منفی غشان ، کچاد ، کگل ، فخوز ، فرزین و کمنگنز

0

شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با سرمایه به مبلغ ۸۱میلیارد و۱۸۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۹۸۵ ریال برآورد نموده است

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۴۷ درصدی پیش بینی کرده است که دلیل اصلی آن افزایش ۳۳ درصد فروش ،۳۰ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته ، ۲۱ درصد هزینه های مالی و۷۶ هزینه های اداری وعمومی وفروش می باشد.

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با سرمایه ۱۷٫۱۰۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۶۵۱ ریال برآورد نموده است.

کچاد” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۱۳ درصدی برآورد نموده است که دلایل اصلی این تغییر به شرح ذیل می باشد:

۱٫ افزایش ۱۱ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۲٫ کاهش ۹ درصدی هزینه اداری , عمومی و فروش

۳٫ افزایش ۱۱۱ درصدی هزینه مالی

۴٫ افزایش ۳۰۲ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۵٫ کاهش ۲۷۵ درصدی خالص درآمد های غیر عملیاتی

شرکت معدنی وصنعتی گل گهر با سرمایه به مبلغ ۱۸۰۰۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۴۳۴ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۲۵ درصدی پیش بینی کرده است. که دلیل اصلی آن کاهش ۱۸ درصد فروش ،۱۷ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته ،افزایش ۲۳۹ درصد هزینه های مالی و۴۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها می باشد.

شرکت فولاد خوزستان با سرمایه ۸٫۰۰۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۸۰۱ ریال برآورد نموده است.

فخوز” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۳۳ درصدی برآورد نموده است که دلایل اصلی این تغییر به شرح ذیل می باشد:

۱٫افزایش ۸ درصدی در فروش

۲٫افزایش ۱۴ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳٫ افزایش ۸ درصدی هزینه اداری , عمومی و فروش

۳٫افزایش ۱۲۱ درصدی هزینه مالی

۶٫افزایش۵۱ درصدی خالص درآمد های غیر عملیاتی

شرکت زرین معدن آسیا با سرمایه ۱۸۰ میلیارد ریالی در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۵۲۳ ریال برآورد نموده است.

فزرین” سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با تغییر منفی۱۷ درصدی برآورد نموده است که دلایل اصلی این تغییر به شرح ذیل می باشد:

۱٫افزایش ۲۵ درصدی در فروش

۲٫افزایش ۳۳ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳٫افزایش ۳۲۷ درصدی هزینه مالی

۶٫کاهش ۳۴ درصدی خالص درآمد های غیر عملیاتی

شرکت معادن منگنز ایران با سرمایه به مبلغ ۲۰۲میلیارد و۴۰۰ میلیون ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۱۰۴ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۴۴ درصدی پیش بینی کرده است که دلیل اصلی آن افزایش ۲۴ درصد فروش و۶ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته وکاهش ۷۱ درصد درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها-غیر عملیاتی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ