افزایش زیان هر سهم “شپارس” و تعدیل منفی پتروشیمی مارون

0

شرکت بین المللی محصولات پارس با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریالی در پیش بینی براساس عملکرد سه ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۰۶٫۳۱ زیان هر سهم خود را ۴۲۲ ریال اعلام نموده است و در سه ماهه توانسته ۶۲ درصد آن را پوشش دهد.

شپارس” زیان هر سهم خود را نسبت به گزارش قبلی با ۱۷۲ درصد افزایش در زیان برآورد نموده است که دلایل اصلی آن به شرح ذیل می باشد:

۱٫ کاهش ۱۴ درصدی فروش

۲٫ کاهش ۱۲ درصدی بهای تمام شده ی کالای فروش رفته

۳٫ افزایش ۱۳ درصدی هزینه اداری , عمومی و فروش

۴٫ کاهش ۵۷ درصدی درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۵٫ افزایش ۱۹۲۲ درصدی خالص درآمد های غیر عملیاتی

شرکت پتروشیمی مارون با سرمایه به مبلغ ۴۰۰۰میلیارد ریال در اولین پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹ سود هر سهم خود را معادل ۵۸۰۲ ریال برآورد نموده است.

لازم به ذکر است شرکت سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی قبل با کاهش ۱۶ درصدی پیش بینی کرده است که دلیل اصلی آن کاهش ۷ درصد فروش وافزایش ۲۰ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ