ازدواج همزمان ۳۸۰۰ نفر در کره جنوبی + عکس

0

۳۸۰۰ نفر در یک مراسم، ازدواج خود را جشن گرفتند تصاویر از کره جنوبی است.

عکس عروسی عکس ازدواج دسته جمعی عکس ازدواج

عکس عروسی عکس ازدواج دسته جمعی عکس ازدواج

عکس عروسی عکس ازدواج دسته جمعی عکس ازدواج

عکس عروسی عکس ازدواج دسته جمعی عکس ازدواج

عکس عروسی عکس ازدواج دسته جمعی عکس ازدواج

عکس عروسی عکس ازدواج دسته جمعی عکس ازدواج

عکس عروسی عکس ازدواج دسته جمعی عکس ازدواج

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ