نابودی زیباترین کلیسای عراق / وحشیگری جدید داعش برای جلب توجه + عکس

0

تکفیری های داعش در عراق، تصاویر تخریب یکی از زیباترین کلیساهای عراق در استان نینوا را منتشر کردند، تا با جلب توجه جهانیان و تحریک احساسات مردم، اخبار شکست های خود را تحت الشعاع قرار دهند و پروژه بدنام کردن مسلمانان را سرعت بخشند.

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

 یک روز پس از آنکه فرانس پرس، خبر تخریب کلیساهای استان نینوا را منتشر کرد، صفحات تویتری داعش تصاویر این اقدام خود را منتشر کردند تا ضمن تداوم پروژه مشوه ساختن چهره اسلام، اذهان عمومی را از شکست های اخیر خود منحرف کنند.

بی تردید، این رفتار تکفیری ها بازتاب وسیعی در رسانه های غربی خواهد داشت.

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

عکس کلیسا عکس داعش جنایات داعش اخبار داعش

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ