عکس های جالب از آتیش بازی چهارشنبه سوری در تهران

0
مراسم چهارشنبه آخرسال ۹۳ دیشب در نقاط مختلف کشور برگزار شد و طی آن ۳۹۲ نفر مصدوم شدند.
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری یا چهارشنبه آخرسال ۹۳ دیشب در حالی با آتش روشن کردن، پریدن از روی آن و انفجار ترقه و روشن کردن فشفه و بالن آرزو برپا شد که طی آن ۳۹۲ نفر مصدوم شدند که ۴ نفر آنها بدحال هستند. ۲۲ مورد قطع اندام، دو مورد تخلیه چشم، دو مورد فوتی، از جمله اخبار ناخوشایند حوادث چهارشنبه سوری سال ۹۳ بوده است.
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
فوتی ها نیز یکی کودک ۱۲ ساله در تهران و دیگری نوجوان ۱۷ ساله در ورامین بوده اند. همچنین ۳ واحد مسکونی در جنوب تهران تخریب شد که در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند. عکس های چهارشنبه سوری امسال در تهران را از دریچه دوربین اکبر توکلی و مجتبی محمدلو عکاسان ایرنا،روح‌اله وحدتی، داوود قهردار و محمدرضا ندیمی عکاسان ایسنا می بینید.
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
عکس چهارشنبه سوری حوادث چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ