استخدام مرکز مطالعاتی و پژوهشی جهت تحقق اهداف و انجام وظایف سازمانی

0

درخواست همکاری نیروی متخصص و پژوهشگر

یک مرکز مطالعاتی و پژوهشی در راستای تحقق اهداف و انجام وظایف سازمانی، نیاز به همکاری تعدادی نیروی متخصص و پژوهشگر مسلط به زبان انگلیسی با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های ذیل را دارد.لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۳۰مرداد ماه ۹۲درخواست همکاری خود را با سوابق تجربی و تحصیلی به آدرس ایمیل rpchire@yahoo.com ارسال نمایند. (با افرادی که دارای شرایط مورد نظر بوده و در مصاحبه موفق شوند قرارداد ساعتی منعقد خواهد شد.)

·      مهندسی صنایع با اولویت گرایش های مدیریت سیستم و بهره وری و سیستم های اقتصادی و اجتماعی

·      مهندسی عمران با گرایش حمل و نقل

·      مدیریت بازرگانی با اولویت گرایش های مدیریت منابع انسانی، بازاریابی یا مدیریت استراتژیک

·      مدیریت صنعتی با اولویت گرایش تحقیق در عملیات

·      مدیریت کارآفرینی با اولویت گرایش های سازمانی یا کسب و کار جدید

·      مدیریت دولتی با اولویت گرایش های تشکیلات و روش ها یا مدیریت منابع انسانی

·      علوم سیاسی با اولویت گرایش های روابط بین الملل یا دیپلماسی و سازمان های بین المللی

·      حسابداری با اولویت گرایش مدیریت مالی

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ