زنان دانشمند هسته ای ایران قبل از انقلاب + عکس

0

دانشمندان اتمی زن ایران. بریده‌ای از جراید ایران در دهه‌ ۵۰ خورشیدی. از راست به چپ خانم‌ها دکتر مرآت، رقیه باقرزاده اکبری، دکتر مهین‌دخت رحمانی، ثریه سمیعی، ماهرو اکبرنیا، فرزانه محمدی، دکتر افسر سیار و دکتر زهره عابدین‌زاده

عکس قدیمی زن ایرانی دانشمندان هسته ای ایران تهران قدیم ایران قدیم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ