وقتی گونه آقای شهردار رژ لبی باشه! + عکس

0

تصویر زیر یکی از سفرهای انتخاباتی بوریس جانسون شهردار لندن از حزب محافظه کار است. بر گونه آقای شهردار جای رژ لب جلب توجه می کند.

همسر شهردار

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ