اسختدام گروه صنعتی جلیس در تهران

0

شرکت جلیس جهت تکمیل کادر متخصص خود در موارد زیر دعوت به همکاری می نماید.

مدیر تولید : لیسانس صنایع چوب ، حداقل چهار سال سابقه کار مدیریتی در زمینه ت.ولید لوازم و تجهیزات اداری چوبی ، در ماهدشت کرج ، ترجیحا ساکن کرج

کارشناس تامین قطعات : مهندس مکانیک ، حداقل دو سال سابقه کار ، در زمینه خرید قطعات ، محل خدمت در تهران ، دفتر مرکزی

کارشناس IT : لیسانس با دوسال سابقه کار ، در ماهدشت کرج ، ترجیحا ساکن کرج

کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید : لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی با حداقل دو سال سابقه کار ترجیحا در زمینه مبلمان اداری ، در ماهدشت کرج ، ترجیحا ساکن کرج

از واجدین شرایط درخواست می گردد رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

آدرس ایمیل: estekhdam@jalice.ir
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ