ثبت نام استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک ۹۴ (استان مرکزی)

0

آگهی آزمون استخدامی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

 
آگهی استخدام پیمانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی در نظر دارد برای تأمین نیروهای مورد نیاز خودبر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از محل مجوز شماره ۶۲۱/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تعداد ۱۱۱ نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان­ کتبی در حیطه­های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید.
 
جدول رشته های شغلی مورد نیاز
عنوان شغل
محل جغرافیایی خدمت
تعداد مورد نیاز
جنسیت
شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی
توضیحات
مرد
زن
پرستار
آشتیان
۱۰
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های پرستاری ، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری
خنداب
۸
*
*
فراهان
۲۸
*
*
ماما
آشتیان
۳
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مامایی یا مشاوره در مامایی
خنداب
۳
*
فراهان
۶
*
کاردان / کارشناس اتاق عمل
آشتیان
۳
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته اتاق عمل
خنداب
۲
*
*
فراهان
۵
*
*
کاردان/ کارشناس هوشبری
آشتیان
۳
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته هوشبری
خنداب
۲
*
*
فراهان
۵
*
*
کاردان / کارشناس رادیولوژی «پرتوشناسی»
آشتیان
۲
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
خنداب
۱
*
*
فراهان
۲
*
*
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
آشتیان
۱
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های علوم تغذیه ، علوم یهداشتی در تغذیه ، تغذیه
خنداب
۱
*
*
کارشناس بهداشت محیط
آشتیان
۱
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی بهداشت محیط
خنداب
۱
*
*
فراهان
۱
*
*
پزشک عمومی
آشتیان
۱
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی عمومی
خنداب
۱
*
*
فراهان
۴
*
*
کارشناس امور دارویی « داروساز»
آشتیان
۱
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری حرفه ای در رشته داروسازی
خنداب
۱
*
*
فراهان
۱
*
*
کاردان / کارشناس آزمایشگاه
آشتیان
۱
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی
خنداب
۲
*
*
فراهان
۴
*
*
کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
آشتیان
۱
*
*
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مدارک پزشکی
خنداب
۱
*
*
فراهان
۲
*
*
کارشناس تجهیزات پزشکی
آشتیان
۱
*
*
دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مهندسی پزشکی بالینی- مهندسی پزشکی ( بیو الکتریک ، بیو مواد ، بیو تریال) آشنا با زبان انگلیسی
خنداب
۱
*
*
فراهان
۱
*
*
۱- شرایط عمومی استخدام پیمانی
۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
۲/۱- داشتن تابعیت ایران
۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۶/۱- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی
۷/۱- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. 
۸/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۹/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه
۲- شرایط اختصاصی استخدام پیمانی
۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام وحداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،۴۰ سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و ۴۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل
ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، همسر و فرزندان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد( ۲۵%)، همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت تا میزان ۵ سال
د) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیررسمی آنها.
هـ) مدت خدمت سربازی
و)داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
تبصره۱- مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می­باشند، می­توانند صرفاً در آزمون­های استخدام پیمانی همان دانشگاه شرکت نمایند.
تبصره۲- در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  ۸۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۶/۷/۹۳ نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید. ضمناً مشمولین مذکور می­توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاه/ دانشکده­های علوم پزشکی شرکت نمایند.
۳- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
۱/۳- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ ۰۳/۰۳/۹۴ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.arakmu.ac.ir   اقدام نمایند.
۲/۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل
ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۱۶۰۰۰۰ (صدوشصت هزار) ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ دانشگاه علوم پزشکی اراک نزد بانک ملی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) به­عنوان حق شرکت درامتحان عمومی و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می­باشد، ایثارگران پنجاه درصد(۵۰%) مبلغ مذکور را می­پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند.
ج) یک قطعه عکس ۴×۳ که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فیش بانکی اسکن و ارسال شود.
۳/۳- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی­شود.
۴/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان:
داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند. دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید.
– اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن
– اصل کارت ملی به همراه تصویر آن
– اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
– اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن(ویژه برادران)
– اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن
 اصل مدارک دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن
– اصل مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن
– اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن
تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.
۴- زمان و محل توزیع کارت
کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی­های عمومی و تخصصی درروزهای چهارشنبه وپنج شنبه مورخ (۰۶/۰۳/۱۳۹۴ و ۰۷/۰۳/۱۳۹۴) از طریق سایت اینترنتی به آدرسwww.arakmu.ac.ir  ، یا مراجعه حضوریقابل چاپ خواهد بود همچنین زمان ومحل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به­اطلاع داوطلبان خواهد رسید .
۵- مواد امتحان برای مقاطع کاردانی و بالاتر عبارتند از:
۱/۵- امتحان توانمندیهای عمومی شامل: ۱- زبان وادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- ریاضی وآمار مقدماتی ۴- فن­آوری اطلاعات ۵- معارف اسلامی ۶- اطلاعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد(۹۰) سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب ۵/۰(نیم) طراحی می گردد. ضمناً نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره: اقلیت­های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می­باشند وامتیاز آن درسایر موارد امتحان توزیع می­شود.
۲/۵- امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۴۵ سوال به صورت چهار گزینه ای با اعمال ضریب ۳ طراحی خواهد شد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
۶- تذکرات
۱/۶- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
۲/۶- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (۳۰) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ۳۰درصد فوق­الذکر، بیست وپنج (۲۵) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (۲۵) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک­سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(۵) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (۲۵) درصد وآزادگان زیر یک (۱) سال اسارت اختصاص می یابد.
تبصره: فرزندان (شهید، جانباز بیست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر) بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه نیز مشمول بند فوق هستند.
۳/۶- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.
۴/۶-  پذیرش مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
۵/۶- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
۶/۶- معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه (۳) درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
۷/۶- تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می­یابد.
۸/۶- داوطلب بومی به ا فرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار(۴) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار(۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).
تبصره۱: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
تبصره۲: درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .
۹/۶- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
۱۰/۶- مدارک تحصیلی بالاتر یا پائین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و همچنین  مدارک معادل، برای شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی­باشد.
۱۱/۶- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم مزبور لغو وبلااثر می­گردد.
۱۲/۶-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می­­باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندی­های تخصصی ملاک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندی­های تخصصی، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
۱۳/۶- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
۱۴/۶- پذیرفته‌شدگان اصلی پس از اعلام نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند.
۱۵/۶- از پذیرفته شدگان نهایی، تعهد محضری جهت اشتغال به مدت ۵ سال در محل مورد تقاضا خدمت اخذ می­گردد. در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت حکم استخدامی آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود.
۱۶/۶- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
۱۷/۶- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود. 

جهت ثبت نام در آزمون استخدامی به لینک زیر مراجعه فرمایید
ثبت نام آزمون

اطلاعیه در خصوص پذیرفته نشدگان آزمون فراخوان تیم سلامت

 

به اطلاع افرادی که در آزمون فراخوان تیم سلامت مورخ پانزدهم اسفند ماه ۱۳۹۳ در رشته های بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای و بهداشت عمومی شرکت کرده وپذیرفته نشده اند می رساند نظر به جذب بیشتر نیرو در این رشته هاجهت شهرستانهای دیگراستان ، این شانس به افراد داده شده که ۵ شهردیگر استان را انتخاب نمایند تا در صورتیکه طبق آزمون قبلی نمره ایشان به حد نصاب رسیده باشد در شهرستانهای (کمیجان-آشتیان- تفرش- فراهان- خنداب) به کار گرفته شوند.

 

ضمنا افرادیکه در لیست پذیرفته شدگان در آزمون می باشند نیز در صورتیکه شهر مورد نظر ایشان همان شهر انتخابیشان نبوده است نیزمی توانند شهر مورد نظر خود را تغییر دهند ولیکن این موضوع هیچ تعهدی جهت جابجایی صد در صد ایشان ایجاد نمیکند و اولویت با پذیرفته نشدگان در آزمون می باشد.

لذا جهت انجام تغییرات از قسمت ویرایش کدرهگیری را وارد کرده و نسبت به انتخاب اولویت اول و دوم شهر های مورد نظر خود اقدام نمایید.

به اطلاع می رساند مهلت ویرایش شهرستانهای مورد نظر برای پذیرفته نشدگان در آزمون یا پذیرفته شدگانی که تمایل به تغییر شهر مورد نظر دارند تا پایان وقت اداری روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه می باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ