جوک جدید ، مطالب و پیامک طنز و جالب در شبکه های اجتماعی (۳)

2
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ :
ﺁﺧﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺩ ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺮﻡ ﺧﻮﻧﻪ،ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎﯼ 
ﻫﻤﮑﺎﺭﻡ ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ” ﻣﻨﻮ
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻦ ” ؟؟ ﻣﻨﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻡ ” ﺁﺭﻩ، ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺯﻥ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯿﺎﯼ ” ؟
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ” ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ، ﻣﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﺎﺭﮊﻡ
ﮐﻤﻪ ، ﮔﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ …..
ﺍﻻﻥ ۵ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﺮﻡ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ….!!!
.
.
.
.
.
.
.
.

مطالب طنز جوک زن و شوهر جوک زن جوک دختر جوک جدید پیامک طنز اس ام اس طنز
چهار دانشجو شب امتحان به جای درس خوندن به تفریح رفته بودن و هیچ آمادگی برای امتحان نداشتن.
روز امتحان به فکر چاره افتادند و حقه ای رو سوار کردن . به این صورت که سر و صورتشون رو کثیف کردن و مقداری هم لباساشون رو پاره کردن و تو ظاهرشون تغیراتی رو به وجود آوردن .
بعد به دانشگاه پیش استاد رفتند. ماجرا را این طور برا استاد گفتن… که دیشب به یه مراسم عروسی در خارج از شهر رفته بودیم. و در راه برگشت از شانس بد ما یکی از لاستیک های ماشین پنچر شد وبا هزار زحمت وهل دادن ماشین رو به جایی رسوندیم و این طور بود که به امادگی لازم برای روز امتحان نرسیدیم در نهایت قرار میشه که استاد سه روز دیگه یک امتحان اختصاصی برای این چهار نفر برگزار کند.
اون ها هم خوشحال از این موفقیت سه روز تمام درس می خونن و روز امتحان با اعتماد به نفس بالا به اتاق استاد میرن . استاد عنوان میکنه به خاطر خاص و خارج از نوبت بودن امتحان باید هرکدوم تو یه کلاس بشینند و امتحان بدن. انها هم به دلیل امادگی کامل موافقت میکنن
امتحان حاوی دو سوال بود
۱- نام و نام خانوادگی عروس و داماد(۶ نمره)
۲- کدام لاستیک ماشین پنچر شده بود (۱۴ نمره)
===========================

ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﻮﻥ :
.
.
.
.

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ :

ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ، ﺧﻮﺑﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ؟
ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺻﻼﺡ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ ﻣﻦ …
ﺧﺪﺍﻓﻆ ﻋﺰﯾﺰﻡ ..

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ :
ﻫﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻣﺎ ..

ﺣﺎﻻ ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺟﻤﻊ :

ﺳﻼﻡ .ﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﻧﮑﺮﺩﻩ … ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ ..
ﻣﻦ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻻﻥ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﺰﻧﮓ .ﺧﺪﺍﻓﻆ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺱ ﻣﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ :
ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻔﺴﻢ ..
ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺻﻼﺡ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻩ ..
ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺯﻥ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺑﺮﻡ ﻣﻦ

=========================

ﻋﯿﺪ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺭﺩ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺍﻭﻝ ﭘﺸﻪ ﻣﯿﺎﺩ !

ﺑﻌﺪ ﻣﮕﺲ ﻣﯿﺎﺩ !

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﯿﺎﺩ !

ﺑﻌﺪ ﺳﻮﺳﮏ ﻣﯿﺎﺩ !

بعد سوسک بالدار میاد !

ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﮏ ﻣﯿﺎﺩ !

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻩ ﻃﺮﻓﺎﯼ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺍﮊﺩﻫﺎ ﺑﯿﺎﺩ !

جوک جدید ۹۴

ﻧﻪ ﺩﻣﺎﻏﻢ ﻋﻤﻠﯿﻪ

ﻧﻪ ﻟﺒﺎﻡ ﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﭘﺮﻭﺗﺰﻩ

ﻧﻪ ﻫﺮﺩﯾﻘﻪ ﻣﻮﻫﺎﻣﻮ ﯾﻪ ﺭﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﻢ

ﻧﻪ ﻣﺎﻧﯿﮑﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﻟﻨﺰ ﺭﻧﮕﯽ ﻣﯿﺰﺍﺭﻡ

ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ؟
.
.
.
ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ

ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﻮﻭﻭﻭﻭﻝ ﻧﺪﺍﺍﺭﻡ

ﺍﻭﻝ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﺯﻩ

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ

اس ام اس خنده دار ۹۴

از مواد اولیه ای که تو برنامه ی آشپزی ماهواره واسه پخت غذاهاش میگه
.
.
.
.
ما فقط آب و نمک و قابلمه شو تو خونه داریم..

اس ام اس باحال ۹۴

دارم یه کتاب مینویسم

مطمئنم پر فروش میشه..!!

اسمش هست:
.
.
.
حسرت هایی که خوردم براى گوه هایی که نخوردم

جوک باحال ۹۴

وقتی یکی بهت میگه خدا بزرگه ینی
.
.
.
هیچ راه حلی به ذهنش نمیرسه دهنت سرویسه

جوک خرداد ۹۴

ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺳﺎﺩﻡ..
.
.
.
ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺩﻭ ﺻﻔﺮ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﻦ

اس ام اس خرداد ۹۴

تمام شب داشتم به u فکر میکردم!!
.
.
.
.
.
.
.
امشب میخوام به Z، Y، X فکر کنم

جوک ۹۴

ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺩﻝ ﻣﺎ میشکند.
.
.
.
.
.
.
.
ﺧﺪاﺭﻭﺷﻜﺮ

ﺗﻨﻮﻉ ﻫﺴﺖ، آﺩﻡ ﺣﻮﺻﻠﺶ ﺳﺮﻧﻤﻴﺮﻩ.

ﻭاﻻا

اس ام اس ۹۴

پسره داشته داخل پاساژ گشت میزده

چشمش افتاد به دوتا دختر

سرشو انداخت پایین
.
.
.

.چون ۲ تا خوشگلتراز طبقه پایین داشتن رد میشدن

چیه فکر کردی ادم میشن؟؟؟

نه عمو اینا عمرا ادم بشن

اس ام اس جدید ۹۴

چن شب پیش اومدم خونه هنوز لباس عوض نکرده بودم

بابام میگه کجا میری

میگم تازه اومدم

میگه عه نیومده بودی

جوک جدید

دیشب داداشم تو خواب هذیون میگفت و جیغ میکشید …

رفتم تو اتاق میبینم بابام بالا سرشه !!

میگم خوب بیدارش کن !

میگه بذار کابوسشو ببینه ،

اینهمه پول دی وی دی میده فیلم ترسناک میگیره….

بزار سه بعدیشم ببینه…

اس ام اس خنده دار ۹۴

یکی از قشنگترین خاطره های کودکی وقتیه که وسط کلاس درس

ناظم میومد میگفت : فلانی؟

بابات اومده دنبالت کتاباتو جمع کن بیا :)))

انگار حبس ابدی عفو رهبری بهش خورده!!!

اس ام اس باحال ۹۴

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ :

ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯼ ﻣﺎﻩ ﻋﺴﻞ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ . . .

ﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﻮ :

ﻣﺎ ﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﻓﻠﺞ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺩﻣﮏ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺵ

ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ، ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯿﺶ ﻭﺭ ﻣﯿﺮﻩ !!
.
.
.
ﻣﻨﻮ ﻣﯿﮕﻔﺖ

جوک ۹۴

.تفاوت قیافه بَــعـــضــی افراد با عکس پروفایلشون
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مث تفاوت بستنی عروسکی با عکسِ رو جلدشه!!!

اس ام اس جوک ۹۴

.ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺩﯼ ﻣﯿﺎﺩ؟!
.
.
.
.
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻮﻟﺮﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭﺭ

جوک جدید

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ

ﺑﻴﻦ ۱۰۰ﺗﺎ ۱۵۰ ﺗﺎدختر ﺑﻬﻢ pm ﻣﻴﺪﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻥ

ﺑﺎﻫﺎﺷﻮﻥ!!!!!!

ﻳﻌﻨﯽ ﻛﻮﺭ ﺑﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﮕﻢ
.
.
.

ﯾﺎ خدا

ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺷﺪ؟

ﭼﺮﺍﻏﺎﺭﻭ ﻛﯽ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩ؟

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻡ

ﺩﮐﻤﻪ ﯼ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻣﺶ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟؟

اس ام اس خنده دار و جوک ۹۴

پسره پست گذاشته :

چگونه بعد از ازدواج از یک دختر قرتی و سوسول یک زن واقعی بسازیم ؟!

به نام خدا !

کمربند

دختره کامنت گذاشته:

اگه پسرای این دوره زمونه چیزی

به نام کمربند میشناختن که شلوارشون رو آسفالت نبود

اس ام اس جوک با حال

ﺩﯾﺸﺐ ﺿﺮﺑﻪ ﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪﻱ ﺧﻮﺭﺩﻡ
.
.
.
.
.
.
ﻭﺳﻂ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎﻟِﺸﺘﻤﻮ ﺍﻭﻧﻮﺭﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﻭﻧﻮﺭﺷﻢ ﮔﺮﻣﻪ

اس خنده دار ۹۴

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده…

بزن تو سرش بیارش اینور یه وقت یه گلابی ، سیبی می خوره تو سرش

چارتا فرمول جدید اضافه می کنه به فیزیک.

همینطوریش افتادیم

اس ام اس باحال ۹۴

تا حالا ب راه رفتن مارمولک دقت کردین؟؟؟

دوقدم میره وایمیسه….

باز چهار قدم میره وایمیسه…

دوباره یکم میره وایمیسه…

همش فک میکنه ی چیزی جا گذاشته

اوسگل شکاک

اس ام اس طنز

یکی مث یوسف بخاطر خوشگلی و ﺯﮐﺎﻭﺗﺶ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ…
.
.
.
ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﺜﻪ ﻣﻦ…

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻭ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻭ ﺟﺬﺍﺑﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﯿﻨﻢ واسه شما جک بذارم…!

نه واقعا درسته…؟!

کلاس خنده


مطلب خاصی‌ به ذهنم نمیاد……
.
.
.
فقط قدر منو بدونید

————————————————
ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﻴﮕﻢ : ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻮﻟﺪﻣﻪ، ﭼﻲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺑﻢ ﮐﺎﺩﻭ ﺑﺪﻱ؟ !

.
.
.
.
.
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﻴﮕﻪ :

 ﺩﻳﺸﺐ ﺭﻓﺘﻲ ﻣﺎﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪﻱ، ﺑﻘﻴﻪ ﭘﻮﻟﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ !!

ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺁﯾﻔﻮﻥ ۶ ﺑﺨﺮﻡ ﺧﻮﺑﻪ ؟؟؟؟؟


استاتوس طنز جدید

کاش به جای گشت ارشاد ، گشت شادی داشتیم . . .

هرکی شاد نبود می بردن ازش می پرسیدن مشکلت چیه که شاد نیستی ،

بگو ما حلش کنیم برات . . .

اس ام اس ۹۴

خارجی: شما چطور اختلاس میکنید

ایرانی : اون پروژه رو میبینی

خارجی : من که چیزی نمیبینم

ایرانی :قربون دهنت همین چهل میلیارد خرجش شده . . .

استاتوس طنز ۹۴

عزراییل رو تو اورژانس بیمارستان دیدم.

مشغول CPR و تنفس مصنوعی به مریضی بود…

گفتم شما وظیفت قبض روحه، الان مشغول احیا هستی ؟

گفت این بنده خدا هنوز موقع مرگش نرسیده، دکترا دارن میکشنش

ستاد حمایت از مهران مدیری

اس ام اس خرداد ۹۴

دیشب کف پامو پشه نیش زد

یکی نیست بگه د آخه حیوون این جای نیش زدن بود

سه ثانیه میخارونم . . .

یه ربع میخندم . . .

جوک خرداد ۹۴

دختر خانم عزیز!!!!

فک نکن با دوتادونه کامنت قلب میتونی مخ منو بزنی . . .
.
.
.
.
یه دونه هم کافیه . . .

اس ام اس خنده دار ۹۴

میگن:

اگر برای بدست آوردن کسی داری میدویی آروم تر بدو،

شاید یکی هم برای بدست آوردن تو داره میدوه…

منم که سرجام یه مدتیه واستادم،

اصن هیچ کس ردم نشده از این محدوده!!!!

حالا موندم بالاخره وایسم یا بدوام!!!!؟!؟؟

جوک جدید ۹۴

تنها کسایی ک بهم ثابت کردن من با بقیه واسشون فرق میکنم :

پشه هان…

لامصبا هیچکیو بجز من نیش نمیزنن تو خونمون…

همچین پشه های وفادار و تک پری داریم ما

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 2 )
  1. لنا می گوید

    خخخخخ سلام خنده دار بود ممنون که باعث خنده شدین.

  2. فروش دوربین مداربسته می گوید

    سایت خوبی دارید موفق باشید