“شرانل” در ۳ ماهه با تعدیل مثبت همراه شد

0
شرکت نفت ایرانول با یک صد میلیارد تومان سرمایه پیش بینی سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ را براساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه منتشر کرده است.

این شرکت برای هر سهم در سال مالی مذکور مبلغ ۲۲۸۹ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره مورد بررسی ۲۹ درصد از این مبلغ را محقق نموده است.

“شرانل” که پیش از این برای هر سهم در سال مالی ۹۲ مبلغ ۱۹۳۴ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده بود گزارش اخیر خود را با تعدیل مثبت ۱۸ درصدی همراه کرده که در گزارش اخیر صرفاً مبلغ ریالی فروش به دلیل فروش صادراتی طی ۳ ماهه افزایش یافته است.

طبق اعلام شرکت هیأت مدیره درنظر دارد ۷۰ درصد سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید و از طرفی مطابق اطلاعات دریافتی، پیش بینی خالص سایر درآمد(هزینه)های متفرقه برای سال ۹۲ به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان (معادل ۱۴ درصد سود خالص و به ازای هر سهم مبلغ ۳۱۲ ریال) عمدتاً شامل سود حاصل از فروش دارایی ثابت (ساختمان واقع در خیابان پاسداران) می باشد.

گفتنی است این شرکت در دوره ۳ ماهه مورد بررسی نرخ دلار را برای فروش ۳۳ درصدی صادراتی ۳۴۷۷۷ ریال و خرید ۹ درصدی مواد اولیه ۲۷۳۶۲ ریال در نظر گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ