قیمت “تعرفه های موبایل” (جدول)

0

نام

نوع سیم کارت

ساعات غیر پیک (ریال)

ساعات پیک (ریال)

تماس داخل شبکه (همراه اول، تلفن ثابت، تالیا)

دائمی

۵۹۹

خارج شبکه (ایرانسل و رایتل)

دائمی

۶۲۵

تماس استانی و تالیا

اعتباری

۵۳۷ تا ۶۷۱

بین استانی

اعتباری

۸۰۴ تا ۱۱۴۰

خارج شبکه (ایرانسل و رایتل)

اعتباری

۹۳۷

نام

نوع سیم کارت

ساعات غیر پیک (ریال)

ساعات پیک (ریال)

داخل شبکه

دائمی

۴۹۹

خارج شبکه

دائمی

۶۲۵

داخل شبکه

اعتباری

۶۲۰

خارج شبکه

اعتباری

۸۵۲

نام

نوع سیم کارت

ساعات غیر پیک (ریال)

ساعات پیک (ریال)

تماس داخل شبکه ( صوتی )

دائمی

۵۵۵

تماس خارج شبکه ( صوتی )

دائمی

۶۲۵

تماس تصویری

دائمی

۱۴۹۵

پیامک فارسی

دائمی

۸۹

پیامک انگلیسی

دائمی

۲۲۰

پیام چندرسانه ای درون شبکه

دائمی

۴۰۰

اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت

دائمی

۰.۵

تماس خارج شبکه ( صوتی )

اعتباری

۸۹۵

تماس داخل شبکه ( صوتی )

اعتباری

۶۹۵

تماس تصویری

اعتباری

۱۹۹۵

پیامک فارسی

اعتباری

۸۹

پیامک انگلیسی

اعتباری

۲۲۰

پیام چندرسانه ای درون شبکه

اعتباری

۴۰۰

اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت

اعتباری

۰.۵

پیامک فارسی

دیتا

۸۹

پیامک انگلیسی

دیتا

۲۲۰

اینترنت ۳G به ازای هر کیلوبایت

دیتا

۰.۵

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ