مردی با ۱۰۰ زن و ۵۰۰ فرزند + عکس

0

 در کامرون در آفریقای غربی ، نظام چند همسری وجود دارد. در روستایی در این شهر، آبومی از رهبران این روستای قبیله نشین اکنون یکصد همسر دارد که ۷۲ زن از همسران پدرش هستند. در قانون این کشور قید شده است که پس از درگذشت پادشاه، پادشاه جدید تمامی اموالش را به اثر می برد. اکنون او ۵۰۰ فرزند دارد..

زندگی در کامرون چند همسری

آبومی در مصاحبه گفت: وظیفه ام دفاع از فرهنگ و آداب و رسوم محلی است. به این ترتیب، ازدواج با این زنان برای او بسیار اهمیت دارد.

همسران او به دقت انتخاب شده اند، آن ها به چند زبان تسلط داشته و دارای تحصیلات عالی هستند.

زندگی در کامرون چند همسری

King Fon Abumbi II, with two of his wives. He is the head of one of the traditional kingdoms in Cameroon, where he has close to 100 wives

Abumbi inherited many of his queens after the death of his father, as is local tradition. He also married wives of his own meaning he has 500 children

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ