تصاویر هیجان انگیز و جالبی که مجله تایمز منتشر کرد

2

تصاویری که می بینید خود سطرها حرف برای گفتن دارند. گاهاً به طور تصادفی تصاویری شکار می شوند که اثری ماندگار را در عرصه هنر به ثبت می رسانند.

عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

تصاویری که مدت زمان زیادی برای ثبت آنها صرف می شود تا بتواند هیجان مردم دنیا را برانگیزد. قطره ای اشک یا لبخندی با تمام وجود هدف هنرمندانی است که احساس را خوب می فهمند و می دانند که این همه چیزی است که می تواند یک عکاس ساده را از یک هنرمند بزرگ متمایز کند.

عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

تایمز که یکی از مهمترین بخش های خود را به بهترین عکس ها اختصاص داده است تصاویر زیبای زیر را به عنوان برترین عکس ها انتخاب کرده است.

عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

“Congratulations on winning, here is a cannon of champagne for your face.”
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

فهرست مطالب

A 900 week-old baby!
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

Yum, a photo just in time for the llama sneeze.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

Gymnastics: The Stuff of Nightmares
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

The circle of life as proven by Grandma’s stretchy skin.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

Another reason not to take pictures of food: it gives the birds time to swoop in!
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

Horses are NOT supposed to be vertical. Right?
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

Up, up, and away!
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

Stealth bird is extra stealthy.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

Birds are a MENACE, I tell you.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

The face of this streaker being tackled by a rugby player is perfection.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

This guy who went all in to catch the ball…to no avail.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

This kid’s lack of volleyball skills is immortalized in photo forever.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

Hand-eye coordination, not everyone’s got it.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

Getting head butted by a cow can’t feel great.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی

Uh-oh, hope the person in charge doesn’t see this!
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

A perfectly timed photo of this clumsy pooch.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

You never know when your bike is going to fall apart.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

This dog clearly has an established pattern of behavior.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Reddit

A sloth who wants to be a part of the family:
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Imgur

A traffic jam caused by 5,000 ducks crossing the road?
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Imgur

These pandas giving each other a helping hand.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Imgur

Picture perfect moment of someone getting water dumped on their head:
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: Imgur

Ok, someone had to know she was going to fall!
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: reddit

Could’ve been a beautiful moment if this kid wasn’t deathly afraid of butterflies.
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
Source: reddit

A weasel riding on a cardinal:
عکس های جالب و زیبا عکس خلاقانه حوادث واقعی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

نظرات شما ( 2 )
  1. nilufar می گوید

    فقط عکس گربه ها که با دمشون قلب درست کرده بودن جالب بود

    1. افشین می گوید

      اوا نیلوفر رمانتیک شما دخترا مغزتون غیر از این انحرافات به چیز دیگه ای نمیتونه فکرکنه؟