مهیج ترین عکسی که دیگر نظیرش را نمی بینید

0
ترجمه نوشته کنار عکس این است : وقتی شتر داره…

شتر سر کودک را خورد، عکاس ایستاد و عکس گرفت! +عکس

عکس های جالب و زیبا

ترجمه نوشته کنار عکس این است :
 وقتی شتر داره سر بچه ات را می خورد؛
 ۱- شما او را نجات می دهید
 ۲- عکس می گیرید
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ